Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Erasmus+ KA1 projektas "Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant kompiuterines technologijas"

Všį Skuodo informacijos centras dalyvavo Erasmus+ KA1 mobilumo programoje, kurioje pateikė projekto paraišką "Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant kompiuterines technologijas". 2020 m. gegužės 11 d. paskelbus Erasmus+ rezultatus paaiškėjo, kad VšĮ Skuodo informacijos centro projekto paraiška buvo patvirtinta ir projekto įgyvendinimas startuos 2020 m. liepos 1 d.

Erasmus + KA1 mobilumo projekto "Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant kompiuterines technologijas" santrauka.

Skuodo informacijos centro darbuotojai būdami skirtingo amžiaus, darbinės patirties, skirtingomis kompetencijomis, veikdami kryptingai, geba įgyvendinti išsikeltus tikslus bei uždavinius. Tai kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 4 Skuodo informacijos centro darbuotojai vyks į tobulinimo kursus Italijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, įgis tarptautinės patirties apie IKT taikymo metodus organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Projekto tikslas - stiprinti darbuotojų bendrąsias kompetencijas naudojant informacines kompiuterines technologijas bei gerinti paslaugų kokybę ir jas plėsti;

- įgyti tarptautinės patirties apie informacinių kompiuterinių technologijų taikymo metodus organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Keturi projekto dalyviai šiuolaikiškus, skaitmeninio raštingumo metodus taikys praktikoje bei skatins diegti šias inovacijas rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjus: kultūros, muziejų, bibliotekų specialistus, socialinių paslaugų šeimai ir atviro jaunimo centrų darbuotojus, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų bendruomenių narius.

Planuojami rezultatai, poveikis ir nauda ilgalaikėje perspektyvoje. Projekto mobilumo veiklos Italijoje padės suformuoti naują požiūrį į suaugusiųjų socialinio ir emocinio ugdymo svarbą, įgyta ir adaptuota patirtis sudarys sąlygas centro darbuotojams tobulinti ir naudoti IKT gebėjimus. Tai galimybė pamatyti kitą kultūrą, susipažinti su švietimo sistema, pasisemti naujų idėjų, patobulinti užsienio kalbų, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Projekto santrauka anglų kalba oficialiame Europos Sąjungos interneto portale: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA104-077781