Neformalusis suaugusiųjų švietimas

2018-10-15

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti

Projektų finansavimo tikslas – plėtoti Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas prie visuomenės poreikių. Šių metų prioritetas – 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Programos paraišką gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Švietimo ir mokslo intitucijų registre įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir pagal nuostatus galintis teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 patvirtinta Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika bei Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T9-142 patvirtintu Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu.

Programų paraiškos teikiamos iki lapkričio 1 d. Švietimo skyriui (417A kab.).

Išsamesnė informacija teikiama Švietimo skyriuje 417A kabinete, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 45 556.

http://www.skuodas.lt/go.php/lit/Skuodo-rajono-savivaldybes-administracija-skelbia-konkursa-Neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programoms-finansuoti/1734