Švietimo naujienos

2017-11-13

PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“

Mokymo programą - “Judesio menas” Skuodo informacijos centras vykdė kartu su VšĮ „Baltas lapas“. Tikslinė projekto grupė-Skuodo rajono suaugusieji. Programa apėmė svarbiausias šokio, kaip vienos iš meno šakų, žinias, kompetencijas, veiklas ir principus. Mokydamiesi judesio meno dalyviai domėjosi šokiu, įgijo šokio žinių ir supratimo, gebėjimų grakščiai judėti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, suformuluoti, pasakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, kilusias dalyvaujant įvairiose judesio meno veiklose. Mokymų dalyviai mokėsi įžvelgti ir pritaikyti įgytą judesio meno patirtį visuose socialiniuose kontekstuose.

Plačiau

2017-10-04

SU MOKYTOJŲ DIENA!