Švietimo naujienos

2015-11-13

Kolegialioji patirtis. Šilutės rajono pedagogų metodinė veikla: veiksmingumo link.

Spalio 30 d. Skuodo rajono mokyklų metodinės tarybos nariai, metodinių būrelių pirmininkai lankėsi Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje, kur prie apskrito stalo, diskusijai susėdo abiejų rajonų metodinei veiklai vadovaujantys, konsultuojantys, koordinuojantys, pagalbą teikiantys specialistai.

Šilutės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Judita Blinkevičienė išsamiai pristatė įstaigos veiklą, pasidalino gerąja darbo patirtimi apie metodinės veiklos organizavimą, akcentuodama dalykinį bendradarbiavimą, metodines naujoves, atvirumą inovacijoms ir kaitai. Iškalbinga rajono mokyklų metodinių priemonių paroda – stendiniai pranešimai suteikė informacijos apie Šilutės rajono mokytojų kūrybiškumą, profesinės kompetencijos augimą.

Plačiau