Švietimo naujienos

2015-11-11

Seminare ,,Muzikuokime kartu“ bendradarbiavimą atnaujino Skuodo, Salantų, Plungės ir Mažeikių rajonų muzikos pedagogai

Spalio 27d. Skuode vyko seminaras ,,Muzikuokime kartu", kuriame dalyvavo muzikos pedagogai iš Skuodo, Salantų, Mažeikių ir Plungės rajonų . Mus sutelkė noras atgaivinti bendradarbiavimą. Prieš 10 metų šių rajonų muzikos pedagogai labai gražiai bendravome. Kasmet važiuodavome vieni pas kitus vis į kitą rajoną, kur dalindavomės praktine patirtimi. Ir dabar, kaskart seminaruose susitikę su nostalgija apie tai prisimindami vis brandinome galimybę tai atgaivinti. Taigi, buvau ta iniciatore ir pakviečiau kolegas į Skuodą. Darbo patirtimi dalinausi aš pati ir kolega Aloyzas Žilys. Pasirinkau temą: ,,Inovatyvių metodų taikymas muzikos pamokoje. Mokymuose įgytų žinių taikymas praktikoje ". Tad, dalinausi labai praktiškais dalykais - kaip seminaruose ir mokymuose gautą medžiagą pritaikau savo darbe - su skirtingo amžiaus vaikais, skirtingose pamokos dalyse (dainavimas, ritmavimas, muzikavimas, solfedžio, muzikos klausymas, muzikos terapija). Buvo smagu. Tik laiko mažoka , kad viską išpasakoti ir pademonstruoti. Muzikos pedagogas A.Žilys pasirinko temą: ,,Dainavimas. Įsidainavimo pratimai. Tinkamas repertuaro pasirinkimas, ruošiant mokinius konkursams“. Mokytojui talkino Skuodo P.Žadeikio gimnazijos, Bartuvos progimnazijos, dainavimo studijos ,,Peliukas“ dainorėliai. Buvo smagu prisiminti kiek primirštus metodus. O ir galimybė stebėti, kaip dirba mokytojas ekspertas, chorų vadovas, kompozitorius – neįkainojama. Viso seminaro metu visi kolegos – seminaro dalyviai, buvo įtraukti į aktyvias veiklas. O fraktalų tema išmargintais rudeniniais lapais apsimainėme. Ir pasižadėjome, tam kolegai, kurio lapas atskriejo pas mus, dar iki Kalėdų parašyti laiškelį, kuriuo pasidalinsime gerąja patirtimi (muzikine naujiena, sėkmingu metodu, naudinga nuoroda ir pan.). Juk tik bendraudami ir bendradarbiaudami mes esame stiprūs. Tik dalindamiesi plėtojame žinių lobyną. ,,Dangaus palaimą pelno tas, kas muziką už darbą pasirinko" M. Liuteris. Taigi, ne tik mokiniai, bet ir mokytojai mokosi vieni iš kitų, dalinasi patirtimi ir žiniomis.

Plačiau