Švietimo naujienos

2015-01-28

Seminaras „Reikalavimai šiuolaikinei pamokai“, „ 2014 m. technologijų mokyklinio brandos egzamino rezultatų analizė: išvados ir rekomendacijos mokinių pasiekimui gerinti“

2014 m. gruodžio 29 d. paskelbtas naujas švietimo teisės aktas – Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimas Nr. V-1271. Organizuojant ir vykdant 2015 metų brandos egzaminus bus vadovaujamasi šiuo naujuoju įsakymu, kuriame išdėstyti technologijų brandos egzamino pakeitimai.

Plačiau