Švietimo naujienos

2013-05-14

Kūrybiškumas ir ekologija technologijų pamokose

Gegužės 7 d. Bartuvos progimnazijoje vyko integruotas renginys "Kūrybiškumas ir ekologinis ugdymas technologijų pamokose", kurį organizavo technologijų mokytoja metodininkė, rajono metodinio ratelio pirmininkė Laimutė Kriginienė kartu su rajono technologijų ir dailės mokytojais. Renginyje dalyvavo visų rajono ugdymo įstaigų atstovai, kurie, išsiilgę kūrybinių minčių, naujų idėjų ir darbų, komandose dirbti mėgstantys ir po vieną kuriantys, mūsų aplinkai neabejingi ir atsakingi mokiniai, technologijų mokytojai, iš aplinkos tvarkymo metu surinktų polietileno gabalų, įpakavimo maišelių, plastikinių butelių, maišų, kibirų ir kitų atliekų turėjo puikią galimybę, realizuoti savo kūrybines idėjas, suvokiant, jog gamta jau tuojau vėl pabus, vėl sužaliuos ir atgims švaroje ir šviežume. Renginio tikslas - kūrybiškumo ir ekologiškumo ugdymas gaminant darbus iš atliekų, esmė, kad darbas būtų ir estetiškas, ir ekologiškas. Todėl geras dvi valandas mokinių grupės triūso, plušo, kirpo, klijavo, spalvino ir taip toliau, kad pristatytų savo pagamintus darbus (juos galite matyti nuotraukose).

Plačiau

2013-03-07

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)

2012-08-30

Su Rugsėjo 1-mąja!

2012-05-25

Naujas leidinys PITams