Švietimo naujienos

2011-11-09

Norime jus pakviesti nemokamai dalyvauti projekto „Verslumo ugdymo kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose“ metu inicijuojamuose mokymuose.

Mokymų tikslas - supažindinti mokytojus su verslumo ugdymo metodais, padėti juos integruoti į jų mokomus dalykus, suprasti ir įvertinti inovatyvius verslumo mokymo(si) metodus, jų teikiamus edukacinius privalumus, išanalizuoti būtinas verslumo ugdymui sąlygas, aptarti formas, kuriomis galima įtraukti verslo sektoriaus atstovus į verslumo ugdymo procesą mokykloje.

Plačiau

2011-11-09

Kviečiame dalyvauti "Šviesos" leidyklos leidinių parodoje, kuri eksponuojama VšĮ Skuodo informacijos centre.

2011-08-31

Su Rugsėjo 1-ąja !