Švietimo naujienos

2016-01-07

Edukacinė išvyka-seminaras „Inovatyvūs metodai, jų taikymas užsienio (anglų, rusų, vokiečių) kalbų, dailės bei technologijų pamokose. Skuodo rajono Telšių rajono mokytojų geroji patirtis“

Sausio 6 dieną Skuodo informacijos centras organizavo edukacinę išvyką į Telšių miesto švietimo įstaigas.

Renginio tikslas: plėtoti užsienio kalbų, dailės ir technologijų mokytojų profesines kompetencijas, pristatyti gerąją darbo patirtį.

Refleksijos metu mokytojai išsakė savo pastebėjimus ir nuomonę apie renginio metu vykusias veiklas. Dėka kvalifikacijos institucijos parengtos programos buvome motyvuoti ir pasirengę aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti, nes praktinis seminaras vedė tobulėjimo link. Maloniai nuteikė Telšių švietimo centro mokymo(si) aplinka, direktorės Ritos Vargalytės pasveikinimas, centro veiklų pristatymas. Visų dėmesį patraukė įvairiaspalvė, nuotaikinga, kūrybiškai atlikta ir išeksponuota pagrindinės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda.

Mes technologijų mokytojai labai džiaugiamės organizuota išvyka – seminaru į Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetą, nes tai, ką naujo sužinojome, pamatėme duoda startą naujiems darbams, iššūkiams. Svarbiausia, kad jau esame kelyje į bendradarbiavimą, parodytą iš abiejų pusių (Skuodo ir Telšių rajonų mokytojų, dėstytojų). Fakultetų dėstytojai sutinka vesti mokymus, dalintis praktikomis ir patirtimis su Skuodo rajono technologijų , dailės mokytojais. Džiugu ir tai, kad pasisekė atrasti ryšius su Telšių rajono technologijų mokytojais, menininkais, kurie, kaip ir mes, noriai ieško naujovių, stengiasi dirbti ir ugdymo procesą tobulinti inovatyviais metodais, būdais. Užsienio kalbų mokytojai taip pat labai vertina ir džiaugiasi prasmingu, rezultatyviu susitikimu su Telšių rajono užsienio kalbų mokytojais. Mokytojų parengti pranešimai buvo gerai apgalvoti, nuoseklūs, pamatuoti praktikoje. Ypač sudomino naujovės šiuolaikinės pamokos organizavime, vertinime ir refleksijoje. Buvo pastebėta, kaip mokytojai geba dirbti inovatyviais metodais, kaip galima praturtinti, paįvairinti užsienio kalbų pamokas. Kolegos pateikė labai daug konkrečios vaizdinės medžiagos apie ugdymo procesą ir pasidalino patirtimi dalyvaujant bei įgyvendinant ES projektus. Edukacinę išvyką užbaigėme labai įdomia, nuotaikinga ekskursija „Telšiai – miestas ant septynių kalvų“. Dėkodami gidui Andriui Daciui už turiningą ekskursiją, jo išmintį ir meilę Žemaitijai, pasižadėjome grįžti orams atšilus.

Skuodo rajono technologijų metodinio būrelio pirmininkė Laimutė Kriginienė,

Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė