Švietimo naujienos

2015-11-13

Kolegialioji patirtis. Šilutės rajono pedagogų metodinė veikla: veiksmingumo link.

Spalio 30 d. Skuodo rajono mokyklų metodinės tarybos nariai, metodinių būrelių pirmininkai lankėsi Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje, kur prie apskrito stalo, diskusijai susėdo abiejų rajonų metodinei veiklai vadovaujantys, konsultuojantys, koordinuojantys, pagalbą teikiantys specialistai.

Šilutės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Judita Blinkevičienė išsamiai pristatė įstaigos veiklą, pasidalino gerąja darbo patirtimi apie metodinės veiklos organizavimą, akcentuodama dalykinį bendradarbiavimą, metodines naujoves, atvirumą inovacijoms ir kaitai. Iškalbinga rajono mokyklų metodinių priemonių paroda – stendiniai pranešimai suteikė informacijos apie Šilutės rajono mokytojų kūrybiškumą, profesinės kompetencijos augimą.

Tarnybos metodininkė Nijolė Rimkuvienė kalbėjo apie metodinės veiklos vykdymo formas, būdus ir metodus: diskusijas, susirinkimus, atviras pamokas, seminarus, konferencijas, konsultacijas, metodinius darbus, parodas. Pranešėja pristatė apie nuoseklią, sistemingą metodinių būrelių veiklą, mokytojų pasiekimus, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. Skuodiškius taip pat domino teikiama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Direktorės pavaduotoja Janina Toleikienė apžvelgė pedagoginės psichologinės pagalbos bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, darbą su vaikais ir jų šeimomis, vykdomas konsultacijas bei mokymus pedagogams. Skuodiškių grupė įsitikino, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kolegialus bendravimas užima svarbią vietą organizuojant metodinę veiklą ir duoda apčiuopiamus rezultatus, tai patvirtino ir diskusijoje dalyvavusios švietimo skyriaus specialistės.

Šiltas, dalykiškas susitikimas vyko Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje. Šišioniškių kalba pasveikino šios mokyklos šaunūs mokinukai, o apie metodinės veiklos organizavimą įstaigoje, pranešimus skaitė mokyklos administracija (A. Astasevičius, L. Aušrienė, D. Agintienė, D. Narkuvienė). Išsivežėme daug naujų idėjų, gerosios patirties pavyzdžių, kurias pristatė profesionalūs Šilutės miesto pedagogai.

Vita Zaborienė, Skuodo informacijos centro metodininkė