Švietimo naujienos

2013-05-14

Kūrybiškumas ir ekologija technologijų pamokose

Gegužės 7 d. Bartuvos progimnazijoje vyko integruotas renginys "Kūrybiškumas ir ekologinis ugdymas technologijų pamokose", kurį organizavo technologijų mokytoja metodininkė, rajono metodinio ratelio pirmininkė Laimutė Kriginienė kartu su rajono technologijų ir dailės mokytojais. Renginyje dalyvavo visų rajono ugdymo įstaigų atstovai, kurie, išsiilgę kūrybinių minčių, naujų idėjų ir darbų, komandose dirbti mėgstantys ir po vieną kuriantys, mūsų aplinkai neabejingi ir atsakingi mokiniai, technologijų mokytojai, iš aplinkos tvarkymo metu surinktų polietileno gabalų, įpakavimo maišelių, plastikinių butelių, maišų, kibirų ir kitų atliekų turėjo puikią galimybę, realizuoti savo kūrybines idėjas, suvokiant, jog gamta jau tuojau vėl pabus, vėl sužaliuos ir atgims švaroje ir šviežume. Renginio tikslas - kūrybiškumo ir ekologiškumo ugdymas gaminant darbus iš atliekų, esmė, kad darbas būtų ir estetiškas, ir ekologiškas. Todėl geras dvi valandas mokinių grupės triūso, plušo, kirpo, klijavo, spalvino ir taip toliau, kad pristatytų savo pagamintus darbus (juos galite matyti nuotraukose).

Sulaukta ir svečių: Skuodo informacijos centro darbuotoja Vita Zaborienė, Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Jasienė. Projektinį darbą "Ekologiškumas ir mada" pristatė Ieva ir Gabrielė, kurios atvyko iš Pr. Žadeikio gimnazijos, darbo vadovė - dailės mokytoja Laimutė Vaitulevičienė. Vėliau aplinkosaugininkas Mindaugas Sakalauskas skaitė pranešimą mokiniams apie atliekas, jų tipus, rūšiavimą. Technologijų mokytojas Antanas Jankauskas iš Barstyčių vidurinės mokyklos pristatė mokiniams atliekų panaudojimo galimybes kuriant naujus darbus, gaminius. Mokinių veiklą stebėjo, pagamintus darbus vertino ir atrinko parodai Skuodo Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus sudaryta renginio „Kūrybiškumas ir ekologija technologijų pamokose “ organizavimo ir vertinimo komanda: Gabrielius Kasparas (Bartuvos progimnazija), Antanas Jankauskas (Barstyčių vidurinė mokykla),Vidmantas Mažrimas (Aleksandrijos pagrindinė mokykla).

Pagaminti darbai eksponuojami progimnazijoje, nuo gegužės 9 d. Skuodo rajono savivaldybės antrajame aukšte. Kviečiame apsilankyti!

Straipsnio ir nuotraukų autorė

Skuodo Bartuvos progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė, Rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Laimutė Kriginienė.