Švietimo naujienos

2017-09-13

Mokymai suaugusiesiems Skuodo informacijos centre

Telšių švietimo centras kaip partneris su VšĮ „Tyrimų ir mokymų centru“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“.

Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą. Pagal šį projektą parengta 24 akad. val. programa „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“. Šie psichologinės pagalbos mokymai padės besimokantiems suaugusiesiems lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus, stiprinti dalyvių gebėjimą planuoti savo laiką, užmegzti ir palaikyti pilnaverčius santykius su aplinkiniais, stiprinti savo socialinių tinklų ryšius, motyvuoti save dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame gyvenime atrandant asmeninius savirealizacijos būdus. Mokymus veda Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Alvyda Beržanskienė ir Telšių „Džiugo“ gimnazijos psichologė Isidora Stonienė.

Minėto projekto aktyviu socialiniu partneriu tapo ir Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras. Mokymuose dalyvauja įvairių institucijų suaugusieji ir iš Skuodo rajono. Įpusėjus mokymų programai, besimokantieji labai gerai vertina pateiktas praktines užduotis, lektorių organizuotas diskusijas. Pastebėjome, kad mokymų dalyviams laikas neprailgo, nes diskusijos vyko ir pertraukos metu. Nuotaikingomis mokymų akimirkomis, užfiksuotomis Skuodo informacijos centre, dalijamės su skaitytojais.

Nuotraukos iš centro archyvo