Švietimo naujienos

2015-11-11

Netradicinė, šiuolaikinė geografijos pamoka

Lietuvos Geologų Sąjunga (LGS) vykdo projektą, kurio vienas iš tikslų – pristatyti Lietuvos aktualias geologines problemas, vykdomus tyrimus ir kitas įdomybes gamtamokslinių dalykų mokytojams ir jaunųjų geologų būrelių vadovams bendrojo lavinimo mokyklose. Vesti netradicinę, šiuolaikinę gamtos mokslų pamoką vyresniųjų klasių mokiniams.

Spalio 14 d. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas Virgilijus Pajarskas sukvietė į savo kabinėtą netradicinei pamokai vyresniųjų klasių mokinius, atvykusius ir iš kitų rajono mokyklų.

Vyko atviras užsiėmimas su mokiniais – kūrybiška geologinė pamoka, kurios metu buvo integruojama geologija su įvairiais bendrojo lavinimo mokyklose dėstomais dalykais. Mokiniai galėjo pabandyti įvairių praktinių tiriamųjų veiklų, kurioms vadovavo Vilniaus universiteto bei Gamtos tyrimo centro mokslininkai geologai Laura Gedminienė ir Simonas Saarmann. Praktiniai užsiėmimai - „Akmens ratas“. Atvira uolienų formavimosi ir ardymo ciklo modeliavimas – eksperimentas sudomino mokinius kūrybiškai atlikta veikla, įdomiu darbo procesu, o nuostabą suteikė pakankamai greitai pasiektas darbo rezultatas.

Mokytojai mokymų metu buvo supažindinami su naujausia moksline informacija apie Lietuvos ir Žemaitijos krašto geologines ypatybes, gamtos paminklus.

Sužinojo apie naujausius vykdomus geologinius tyrimus Lietuvoje, LGS veiklą ir siūlomas galimybes mokiniams ir mokytojams susipažinti su sėkmingais geologijos integravimo su kitais dalykais pamokose pavyzdžiais ir pasiektais rezultatais. Mokytojai buvo raginami, pakartoti savarankiškai savo pamokose paprastomis sąlygomis pristatytą geologinius procesus imituojantį eksperimentą, jį adaptuoti pagal asmeninius poreikius. Lektorė dr. Gražina Skridlaitė, Giluminės geologijos laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja įdomiu pranešimu, paremtu moksliniais tyrimais ir darbo praktika, įtikino, kad geologijos mokslas yra įdomus, reikalingas ir gali būti lengvai integruojamas į esamą ugdymo turinį, bei dažnai net geriau atskleidžiantis gamtinius procesus, aiškiau ir paprasčiau įsisavinamus mokiniams.

Antra seminaro dalis vyko Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje. Muziejaus direktorius E. Razgus labai išsamiai papasakojo apie uolienas, kaip ledynas atnešė riedulius; dėl ko ir kaip juda kontinentinės plokštės, kurios sudaro dabartinį Žemės paviršių; parodė, kaip auga ir formuojasi akmenys, kristalai. Įdomu buvo pasiklausyti dr. Gražinos Skridlaitės, kuri prisidėjo kuriant muziejaus ekspoziciją. Kaip ir dera namiškiams, seminarą užbaigė Mosėdžio gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas Virgilijus Pajarskas. Pranešėjas dalinosi patirtimi, kaip artimą gamtinę aplinką pritaiko geografijos pamokose, vadovaujant jaunųjų geologų būreliui. Dauguma seminaro dalyvių patvirtino, kad mokslininkų suteiktos žinios ir praktiniai užsiėmimai išlaisvino mokinį nuo įprastinės pamokos, suteikė kūrybiškumo, o mokytoją paskatino pamoką vesti paprastomis priemonėmis netradicinėse aplinkose (tikslingai išnaudoti turimą muziejaus aplinką). Iškalbingos nuotraukos liudija apie inovatyviais metodais praturtintą seminarą.

Vita Zaborienė, VšĮ Skuodo informacijos centro metodininkė