Švietimo naujienos

2017-11-13

PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“

Mokymo programą - “Judesio menas” Skuodo informacijos centras vykdė kartu su VšĮ „Baltas lapas“. Tikslinė projekto grupė-Skuodo rajono suaugusieji. Programa apėmė svarbiausias šokio, kaip vienos iš meno šakų, žinias, kompetencijas, veiklas ir principus. Mokydamiesi judesio meno dalyviai domėjosi šokiu, įgijo šokio žinių ir supratimo, gebėjimų grakščiai judėti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, suformuluoti, pasakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, kilusias dalyvaujant įvairiose judesio meno veiklose. Mokymų dalyviai mokėsi įžvelgti ir pritaikyti įgytą judesio meno patirtį visuose socialiniuose kontekstuose.

Programos tikslas - nuosekliai supažindinti su šokio istorija bei technika, plėtoti šokio ir bendrąsias kompetencijas, išmokyti mokymų dalyvius šokiu išreikšti save, drąsiai ir pilnavertiškai jaustis bet kokioje šokių aikštelėje ar šventiniame renginyje. Šis mokymų kursas tapo pagrindu ir prielaida tolesniam savarankiškam asmens mokymuisi ir tobulėjimui ne tik judesio meno, bet ir apskritai meninės saviraiškos bei asmeninių gebėjimų srityse. Mokymų eigoje su lektore kelis kartus buvo aptariami savarankiškai atlikti įsivertinimai, o programos pabaigoje, kiekvienas šokėjas vertino šokio programą. Vertinimo anketose dalyvių išsakytos mintys džiugino organizatorius ir šokių mokytoją todėl, kad aukščiausiais balais įvertino visus programos veiklos etapus. Kiekvienam šokių dalyviui buvo iškilmingai įteikti mokymų baigimo pažymėjimai. Akimirkos iš šokių mokymų programos „Judesio menas“.

VšĮ Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė

Nuotraukos iš centro archyvo