Švietimo naujienos

2016-03-05

Seminaras „Krizių valdymas mokykloje“

Vasario 19 d. į Skuodo informacijos centrą atvyko Salvinija Lukšienė, Mažeikių PPT direktorė, II kvalifikacinės kategorijos psichologijos magistrė, kuri vedė seminarą rajono Vaiko gerovės , Krizių valdymo komisijos nariams, socialiniams pedagogams, psichologams, mokyklų vadovams, švietimo skyriaus specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Mokymų tikslas - suteikti krizių valdymo mokyklose komandų nariams, specialistams pagrindines žinias apie krizių valdymo mokykloje principus ir ypatumus.

Lektorės manymu, daugelis psichinės sveikatos problemų, diagnozuojamų suaugusiems, – neišspręstų vaikystės problemų išdava. Todėl laiku nesuteikta pagalba žmogui, išgyvenančiam krizę, ateityje gali sukelti sunkius psichosocialinius padarinius. Kuriant saugią mokymosi aplinką, būtina laiku atpažinti ir valdyti krizines situacijas mokyklose. Įgyvendinant krizių valdymo sistemą mokykloje, siekiant, kad mokyklų vaiko gerovės komisijos (krizių valdymo komandos) galėtų efektyviai padėti mokyklos bendruomenei įveikti krizės sukeltas problemas, jų nariai turi žinoti pagrindinių krizių valdymo mokyklose principus bei strategijas, kad krizė būtų sėkmingai išgyventa. Refleksijos metu seminaro dalyviai pasidalino patirtimi, pateikė klausimų apie krizines situacijas ir kt.. Lektorė teigė, kad norėdami užkirsti kelią sunkiems gyvenimo padariniams ugdymo institucijoje dirbantys mokytojai ir specialistai privalo išmokti laiku pastebėti krizių požymius ir teikti neatidėliotiną pagalbą.

Parengė Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė

Akimirkos iš renginio