Švietimo naujienos

2017-11-06

Skaitymo ir rašymo tendencijos šiuolaikinėse lietuvių kalbos pamokose

Lietingą lapkričio 2 dieną Skuodo rajono lituanistai vyko į išvažiuojamąjį seminarą susitikti su Šilalės r. kolegomis. Susitikimo metu pasidalinta gerąja patirtimi, šilališkiai pristatė porą projektų – vienas apie piliakalnius, kitas apie integruotą pamoką, skirtą V. Šekspyrui. Po to Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Petras Gedvilas vedė seminarą „Skaitymo ir rašymo tendencijos šiuolaikinėse lietuvių kalbos pamokose“. Seminarą moderavo Skuodo r. metodinės grupės pirmininkė L. Kaupienė.

Likusi dienos dalis buvo skirta kultūrinei pažinčiai po Šilalės apylinkes. Vytogaloje aplankyta S. Girėno gimtinė ir joje esantis Aviacijos muziejus, Girdiškėse – nuostabaus grožio Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia su unikaliais altoriais iš ąžuolo šakų, o Bijotuose - D. Poškos baublių muziejus. Už puikią išvyką esame dėkingi Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorei Birutei Jankauskienei už šiltą priėmimą ir programą, Skuodo IC metodininkei Vitai Zaborienei už organizacinę pagalbą ir rūpestį, Skuodo sav. Švietimo skyriui už transportą.

Skuodo rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė L. Kaupienė

Nuotraukos iš centro archyvo.