Švietimo naujienos

2017-10-11

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2017 m. projektams finansuoti

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2017 m. projektams finansuoti.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – plėtoti Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas prie visuomenės poreikių.

Projekto paraišką gali teikti suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T9-142 patvirtintu Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu.

Projektų paraiškos teikiamos iki lapkričio 1 d. Švietimo skyriui (414 kab.). Išsamesnė informacija teikiama nuo spalio 17 d. Švietimo skyriuje 414 kabinete, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 455 56.

PRIDEDAMA:

  1. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T9- 142 Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.
  2. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T9 – 96Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 – 2019 metų veiksmų planas.
  3. LRV 2016 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika“