Švietimo naujienos

2017-11-25

Šokam šiuolaikinio šokio ritmu

Mokytojos Rimos parengta šiuolaikinio šokio kompozicija pagal M. Mikutavičiaus žodžius „Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva“ lapkričio 24 d. popietę subūrė visus suaugusiuosius į generalinę repeticiją.

Pirmieji su pakilia nuotaika atėjo senjorai, kiek vėliau prisijungė jaunimo, verslo, švietimo atstovai ir socialiniai darbuotojai bei kiti suaugusieji. Stebint šokėjus, pamatėme jų atsakingumą ir susirūpinimą, kad tik nepamirštų šokio žingsnius, kad teisingai sujungtų išmoktus šokio elementus į vieną bendrą šokį. Grupelėmis ir po vieną, šokėjai mokėsi vieni iš kitų, stengėsi padėti, patarti tiems, kurie laukė pagalbos, žingsnių eigos priminimo ir tikslios informacijos prieš masinio šokio pasirodymą. Pašokus šiuolaikinį šokį generalinės repeticijos metu, mokytoja motyvavo, puikiai nuteikė šokėjus pasirodymui. Šokėjų puikią nuotaiką fiksavome nuotraukose.

Nuotraukos iš centro archyvo