Švietimo naujienos

2017-10-11

Tikime į vieną Kristų

Skuodo rajono tikybos mokytojos spalio 4 dieną dalyvavome edukacinėje išvykoje - seminare „Tikime į vieną Kristų. Ekumeninės įžvalgos ir bendradarbiavimo galimybės religiniame mokinių ugdyme.” Šiemet minime Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 ir Reformacijos 500 metų jubiliejus, todėl nusprendėme geriau pažinti Lietuvoje veikiančias krikščioniškas konfesijas, pasisemti gerosios ekumeninio bendradarbiavimo patirties iš Tauragės rajone dirbančių mokytojų

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje ir parapijos namuose bendravome su Tauragės dekanu, klebonu Vytautu Gedvainiu, vikaru Rolandu Kazlausku ir Tarailių progimnazijos tikybos mokytoja metodininke Džiuljeta Vaitkevičienė . Mokytoja skaitė pranešimą „Nesame vieni krikščioniškame gyvenime. Gerosios patirties sklaida” , kartu su kunigu Rolandu šlovinome Dievą giesmėmis.

Tauragės Evangelikų liuteronų bažnyčioje susitikome su kunigu Mindaugu Dikšaičiu. Kunigas skaitė pranešimą “ Evangelikų liuteronų bažnyčia Lietuvoje“ , pristatė religinį mokinių ugdymą savo bendruomenėse, atsakė į gausius klausimus . Atsisveikindamas įteikė giesmyną, kad atvykę į jų organizuojamus ekumeninius renginius, galėtume kartu šlovinti Kūrėją.

Toliau vykome į Viešvilę, kur mūsų laukė šios parapijos klebonas kun. edukol. m. lic. Kęstutis Pajaujis. Miškų apsuptyje įsikūrusioje bažnytėlėje dalyvavome Šv. Mišiose ir paminėjome gyvūnų globėjo Šv. Pranciškaus dieną. Kartu su klebonu svarstėme , kas yra tikrasis kataliko identitetas. Išgirdome pranešimą ” Krikščionis ar katalikas ? Konfesinio tapatumo išlaikymas ekumeninėje visuomenėje.“ Kunigas pastebėjo, kad labai svarbu ieškoti sąsajų tarp krikščioniškų bendruomenių, bet be Šv. Mišių aukos ir Sakramentų mes nesugebėsime išlikti katalikais.

Už galimybę dalyvauti seminare norime padėkoti Skuodo savivaldybės Švietimo skyriaus specialistei Renatai Kilionienei, Skuodo informacinio centro metodininkei Vitai Zaborienei, už saugią kelionę Skuodo kūno kultūros ir sporto centro vairuotojui.

Skuodo rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Aurelija Narkutė

Nuotraukos iš centro archyvo