Verslo naujienos

2011-10-05

Priemonės „E-verslas LT“ trečiasis kvietimas eina į pabaigą

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) primena, kad kvietimas Nr.03 pagal VP-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-verslas LT“ eina į pabaigą. Paraiškas priimame iki 2011 m. spalio 10 dienos 17 valandos. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos paštui ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 10 d. 24.00 valandos ir siunčiamos adresu Savanorių per. 28, LT-03116 Vilnius. Vėliau pateiktos paraiškos nebus peržiūrimos.

Priemonės „E-verslas LT“ trečiajam kvietimui yra skirta 15,3 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Šiuo metu yra gautos 7 paraiškos už 0,8 mln. litų. Primename, kad priemonės „E-verslas LT“ lėšomis yra finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų, vidutinių įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Elektroninio verslo diegimo projektai gali būti įgyvendinami tik tose įmonėse, kurios vykdo gamybą ir (ar) teikia paslaugas.

Galimi pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys, priskirtini labai mažų, mažų, vidutinių įmonių kategorijai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, vykdantys gamybos ir (ar) paslaugų veiklas ir neteikiantys elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir (ar) diegimo paslaugų, o taip pat atitinkantys šios priemonės sąlygas ir reikalavimus. Tinkamo pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės 500 000 Lt.

Paraiškai parengti reikalingus dokumentus galite rasti LVPA interneto svetainėje adresu http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Kvietimas.aspx?kvid=73 skiltyje „Aktualūs pareiškėjų dokumentai“.