Verslo naujienos

2019-05-02

Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programa

Kviečiame teikti prašymus gauti finansavimą naujo verslo kūrimui ar esamo verslo plėtrai Skuodo rajone iš Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos

Programos lėšos – 50 tūkstančių eurų. Vienam subjektui per 3 metus gali būti skirta iki 4 000 Eur. Įprastai finansavimas teikiamas kompensavimo principu, tačiau verslo įmonės ar fiziniai asmenys, gavę finansavimą projektui iš ES struktūrinių fondų, gali kreiptis dėl projekto dalinio finansavimo (iki 10 proc. bendros projekto vertės).

Programos tvarkos aprašą galite rasti Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt skiltyje „Verslumo iniciatyvų skatinimas“. Finansinė parama bus teikiama, atitikus visus programos tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.http://www.skuodas.lt/go.php/lit/Priimami-prasymai-del-naujo-verslo-kurimo-ar-esamo-verslo-pletros-Skuodo-rajone-finansavimo/1901