About Us

2001 m. Skuodo savivaldybė kartu su Klaipėdos verslo konsultaciniu centru ir keliomis nevyriausybinėmis organizacijomis įsteigė Viešąją įstaigą Skuodo informacijos centrą. Siekiant sukoncentruoti visą mokymo bazę vienoje vietoje, buvo likviduotas pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras ir jo funkcijos perduotos Skuodo informacijos centrui. Tai vienintelis Lietuvoje centras, kurio veiklos programa susideda iš verslininkų ir pedagogų mokymų bei konsultacijų teikimo.

Centras persikėlė į naujai suremontuotas 147 kv.m patalpas Skuodo miesto centre ir po 2001 m. gruodžio 22 d. įvykusio iškilmingo atidarymo pradėjo aktyvią veiklą.

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras - ne pelno organizacija, turinti juridinio asmens teises, kurios tikslas nėra pelno siekimas. Centras teikia informaciją pradedantiems ir pažengusiems verslininkams bei visiems, besidominantiems verslu. Konsultuoja, kaip pradėti verslą (apie įmonių steigimą, verslo galimybes, sąlygas, problemas, paramos galimybes ir pan.), organizuoja seminarus, mokymus ne tik verslininkams, bet ir pedagogams.

Skuodo informacijos centro strateginės kryptys:

 • Užtikrinti smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus plėtojimą;
 • Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimą;
 • Teikti informaciją apie verslą. Mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas;
 • Didelių ir smulkių bei vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas;
 • Verslo savivaldos plėtojimas
 • Telkti bendruomenę, vykdančią pagrindinius švietimo reformos reikalavimus; . Kelti švietimo darbuotojų profesinę kompetenciją;
 • Diegti pedagogikos inovacijas, ugdyti poreikį nuolat mokytis ir tobulėti.

Strategijos tikslai:

 • Užtikrinti prioritetinį smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus plėtojimą Skuodo rajone;
 • Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus integraciją į ekonominę erdvę-šių verslo įmonių tarptautinį bendradarbiavimą, paslaugų, eksporto didėjimą;
 • Pritraukti investicijas į Skuodo rajoną.
 • Skatinti pedagogus ir ugdymo institucijų bendruomenes kurti kvalifikacijos tobulinimo programas.

Strategijos uždaviniai:

 • Padidinti rajono gyventojų ekonominį aktyvumą;
 • Skatinti gyventojų verslumą, naujų įmonių kūrnnąsi ir konkurencingumą;
 • Padėti jau veikiančiom įmonėm plėtoti savo veiklą;
 • Užtikrinti programinį SW paramai skirtų lėšų panaudojimą, pritraukiant nacionalinius ir tarptautinius fondus bei privataus sektoriaus lėšas ir užtikrinti finansuojamų priemonių efektyvumą;
 • Organizuoti profesinio tobulėjimo renginius mokytojams bei mokyklų komandoms pasitelkiant žymius lektorius iš įvairių Lietuvos švietimo institucijų ir pagal pedagogų sukurtas programas;
 • Įgyvendinti įvairaus pobūdžio švietimo projektus, atitinkančius Centro tikslus ir uždavinius;
 • Sudaryti sąlygas pedagogams dalintis darbo patirtimi, organizuoti konferencijas.

Steigėjai:

 • Skuodo rajono savivaldybė, meras 1. Žukauskas
 • Skuodo darbo birža, direktorė I.Urbonienė
 • Klaipėdos verslo konsultacinis centras, direktorius T.Bielinskas
 • Skuodo sveikatos klubas, pirmininkė V.Kiguolienė
 • Lietuvos ūkininkių draugijos Mosėdžio skyrius, pirmininkė V.Būdienė . Mosėdžio seniūnijos bendruomenė, pirmininkė B.Laureckienė
 • Lietuvos ūkininkų draugijos Skuodo skyrius, pirmininkė R. Vaitkienė . Žemaičių kultūros draugijos skyrius, pirmininkas E. Razgus

2016-05-19

VšĮ Skuodo informacijos centro įstatai