Nuorodos mokymams

Nuorodos

 

Nacionalinė švietimo agentūros nuotolinio mokymasi

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
http://www.smm.lt/

Portalas emokykla.lt
http://www.emokykla.lt

Nacionalinis egzaminų centras
http://www.nec.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)

http://www.aikos.smm.lt

Ugdymo plėtotės centras

http://www.upc.smm.lt/

Nacionalinė mokytojų vertinimo agentūra
http://www.nmva.smm.lt/

Švietimo informacinių technologijų centras
http://www.itc.smm.lt

Švietimo aprūpinimo centras
http://www.sac.smm.lt

Švietimo plėtotės centras
http://www.pedagogika.lt

Profesinio mokymo metodikos centras
http://www.pmmc.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
http://www.sppc.lt

Mokyklų tobulinimo centras
http://www.mtc.lt

Švietimo valdymo informacinė sistema
http://www.svis.lt

Lietuvos jaunimo turizmo centras
http://www.ljtc.lt

Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras
http://www.lmssc.smm.lt

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informacijos centras
http://www.lssic.lt/home.php

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
http://www.lvjc.lt/

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
http://www.lmitkc.lt

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
http://www.mosta.lt

Studijų kokybės vertinimo centras
http://www.skvc.lt

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra
http://www.tpa.lt

Švietimo mainų paramos fondas
http://www.smpf.lt

Yad Vashem internetinis puslapis rusų kalba
http://www1.yadvashem.org/education/languages/Russian/index.asp

Tarptautiniai pedagogų pažymėjimai ir nuolaidų kortelės ITIC
http://www.zigzag.lt/nuolaidu-kortele/tarptautinis-pedagogo-pazymejimas-itic.