Informacija pradedančiajam verslininkui

Kur kreiptis norint gauti licenciją arba leidimą

Registrų skyrius(išduoda leidimus verstis profesinio mokymo veikla) Švietimo ir mokslo ministerija A. Volano g. 2/7, LT-2691 Vilnius Tel.: (22) 74 31 83,7431 67, faks. 61 20 77.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės(išduoda šias licencijas: gaminti, importuoti alkoholio produktus bei verstis didmenine prekyba alkoholio produktais; gaminti, importuoti i Lietuvos Respubliką tabaką ir jo gaminius, taip pat verstis jų didmenine prekyba) Ukmergės g. 41 C, LT-2004 Vilnius Tel. (22) 72 5746, faks. 72 34 01.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosišduoda licencijas teikti sveikatos priežiūros paslaugas) Ž. Liauksmino g: 5, LT-2600 Vilnius Tel. (22) 61 51 77, faks. 22 7310.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos(išduoda licencijas vežti automobiliais keleivius bei krovinius tarptautiniais maršrutais) Švitrigailos g. 42/31, LT-2600 Vilnius Tel. (22) 78 56 02, faks. 23 22 70.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netarifinio reguliavimo skyrius (išduoda šias licencijas: supirkti spalvotųjų metalų ir jų lydinių laužą bei atliekas ir juodųjų metalų laužą bei jų atliekas realizavimui; verstis nefasuotų naftos produktų importu, eksportu, didmenine prekyba) Ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2, LT-2600 Vilnius Tel. (22) 62 5481, faks. 62 39 74.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lošimų skyrius(išduoda licencijas rengti pinigines ir pinigines-daiktines loterijas) Finansų ministerijaJ. Tumo-Vaižganto g. 8a/2, LT-2739 Vilnius Tel. (22) 39 01 80, faks. 79 1481 El. paštas Pašto ir telekomunikacijų skyrius(išduoda licencijas telekomunikacinei veiklai) Susisiekimo ministerija Gedimino pr. 17, LT-2079 Vilnius Tel. (22) 39 38 54, faks. 22 43 35.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos(išduoda licencijas verstis draudimo veikla) Birutės g. 56, LT-2004 Vilnius Tel.: (22) 72 20 36, 72 31 44, faks. 72 36 89 sekretoriatas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valstybinė dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos(išduoda licencijas spausdinti vertybinius popierius ir dokumentų blankus) Birutės g. 56, LT-2004 Vilnius Tel. (22) 22 25 47, faks. 22 25 48.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės(išduoda licencijas atlikti geodezinius. topografinius darbus) Ukmergės g. 41, LT"2034 Vilnius TeL,(22) 72 11 20, faks. 725791.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Leidimų išdavimo ir licencijavimo skyrius(išduoda šias licencijas: steigti bei eksploatuoti šaudymo tirus, šaudyklas, medžioklinius šaudymo stendus; gaminti antspaudus, spaudus; importuoti ginklus, Iygiavamzdžius ir graižtvinius medžioklinius šautuvus ar jų šaudmenis; importuoti ir parduoti pirotechnikos priemones). Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Šventaragio g. 2, LT-2754 Vilnius Tel.: (22) 71 97 61, 71 97 63, faks. 69 84 48.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valstybinė lošimų priežiūros komisija(išduoda licencijas organizuoti lošimus) Algirdo g. 31, LT-26oo Vilnius Tel. (22) 33 6246, faks. 33 62 25.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos(išduoda leidimus verstis energetine veikla) Savanorių pr. 65 a, LT-26oo Vilnius Tel.: (22) 31 1606,653099, faks. 31 1607.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Llietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas(suteikia kvalifikacijos atestatus verstis turto vertinimu) Tilto g. 8/3, LT-2017 Vilnius Tel./faks. (22) 22 54 64.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lietuvos audito rūmai(jrašo imones i Lietuvos Respublikos audito imonių sąrašą) Savanorių pr. 178 (8 aukštas), LT-2009 Vilnius Tel. (22) 653732, faks. 65 30 31 El. paštas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos(išduoda atestatus statyti ir projektuoti ypatingos svarbos statinius) A. juozapavičiaus g. 9, LT-2600 Vilnius Tel. (22) 72 27 48, faks. 72 36 20.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos(teikia informaciją apie leidimų-higienos pasų išdavimą) Tel. (22) 77 80 36.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos ginklų fondas (išduoda šias licencijas: gaminti, taisyti ir pardavinėti ginklus, taip pat gaminti ir pardavinėti šaudmenis; gaminti sprogstamąsias medžiagas, sprogmenis, pirotechnikos priemones) Linkmenų g. 26, LT.2001 Vilnius Tel. (22) 75 61 62, faks. 73 35 55.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos bei veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, taip pat narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo komisija(išduoda šias licencijas: farmacinei veiklai; gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos i sąrašus itrauktas narkotines ir psichotropines medžiagas, verstis jų didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvos Respublikoje; verstis su I kategorijos pirmtakais (prekursoriais) susijusia veikla) Trakų g. 14, LT-2001 Vilnius TeL/faks. (22) 22 44 60.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------